Sprawdz, w której jesteś grupie (oraz nr konta, saldo, data ostatniej wplaty) ->
Sprawdzenie zajęć wykładowcy ->

Informacje


 • Dyżur Dziekana dr Mirosława Cholewińskiego jest w dniu 15 stycznia od godziny 12:00 do 18:00 na ul. Chełmskiej 21a


 •  

  Zarządzenie Rektora w sprawie prowadzenia zajęć w roku 2020/2021

   


 •  Wyższa Szkoła im.Bogdana Jańskiego w Warszawie 

  mgr Dagmara Maria Boruc
  Pytania egzaminacyjne. Rok akademicki 2016/ 2017
   
  1) Co to jest terapia pedagogiczna?
  2) Jakie są cele terapii pedagogicznej?
  3) Metoda Ruchu Rozwijającego w terapii pedagogicznej. Podaj i opisz przykładowe ćwiczenia.
  4) Wymień AAC- Alternatywne Metody Komunikacyjne. Omów szczegółowo 3.
  5) Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  6) Wymień i omów poszczególne style przywiązania  zgodnie z teorią Bowlby’ego.
  7) Wymień i omów poszczególne style wychowania dziecka przez rodziców.
  8) Jakie elementy składają się na Metodę Dobrego Startu. Omów poszczególne jej elementy.
  9) Wymień i omów poszczególne formy Kynoterapii w terapii pedagogicznej. Podaj i opisz przykładowe ćwiczenia.
  10) Co to jest profilaktyka i jakie są poziomy profilaktyki.
  11) Wymień i omów grupy dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
  12) Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym w terapii pedagogicznej. Podaj i opisz przykładowe ćwiczenia.
  13) Usprawnianie percepcji słuchowej w terapii pedagogicznej. Podaj i opisz przykładowe ćwiczenia.
  14) Funkcje i zadania półkuli lewej 
  15) Funkcje i zadania półkuli prawej
  16) Zasady pracy z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
  17) Przedstaw propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z ortografią
  18) Virginia Axline sformułowała osiem zasad, które terapeuta powinien respektować i które to zasady powinny być realizowane w toku niedyrektywnej terapii zabawą.
  19) Wymień metody terapii dyrektywnej.
  20) Wymień metody terapii niedyrektywnej.
  21) Wymień i omów cechy myślenia moralnego u dzieci w wieku przedszkolnym
  22) Zmiana w formie zabawy w wieku przedszkolnym przebiega w określony sposób. Przedstaw i omów.
  23) Omów hipotetyczny model procesu integracji sensorycznej J. Ayres 
  24) Omów główne założenia Metody Terapii Sensorycznej.
  25) Co to są dysfunkcje integracji sensorycznej?
   

 • Numer telefonu do Dziekanatu

  22 851 28 90


 • DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA PRACY PRZED OBRONĄ
  kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa


  1. DWIE PRACE  (strona tytułowa wysłana jest na adresy e-mail)
  Praca powinna być termobindowana(sklejona).
  Obłożona
  w miękką BIAŁĄ okładkę.
  Wydrukowana obustronnie

  2. Słowa kluczowe - 3 na końcu wstępu w obu pracach;

  3. Płyta CD z pracą /w  formacie PDF/ - płytka musi być opisana – (tytuł pracy, promotor, autor) wklejona na ostatniej stronie pracy w jednym egzemplarzu;

  4. INDEKS i KARTY OSIĄGNIĘĆ STUDENTA /ze wszystkimi wpisami/;

  5. OŚWIADCZENIA KIERUJĄCEGO PRACĄ I AUTORA (wysłane na adresy e-mail);
  6. KSERO DOW. TOŻSAMOŚCI oraz AKTUALNY NR TEL.;

  8. KSERO DOWODU WPŁATY ZA ZAŚWIADCZENIE 30 zł.;

  9. KARTA OBIEGOWA Z BIBLIOTEKI /odbiór w bibliotece/


   

  DOKUMENTACJA Z BRAKAMI NIE BĘDZIE PRZYJMOWANA W DZIEKANACIE!!!!!Harmonogramy