Sprawdzenie grupy, numeru konta do wplat, salda, daty ostatniej wplaty, stypendium

Nowy 'Wirtualny dziekanat' po adresem https://wd.janski.edu.pl
Studenci z naboru 14/15 zima, 14/15 lato, 15/16 zima moga zalogowc sie tylko w nowym systemie
Wplaty/Naliczenia do dnia 30 czerwca 2014 sa podsumowane.
Login to nr indeksu, haslo przydziela dziekanat.

Prosze wprowadzic pesel aby sprawdzic w starym systemie dziekanatowym